Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
nemesis


noun
something causing misery or death
- the bane of my life
Syn:
bane, curse, scourge
Derivationally related forms:
scourge (for: scourge)
Hypernyms:
affliction

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "nemesis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.