Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illegal

illegal
[i'li:gəl]
tính từ
bất hợp pháp, trái luật
an illegal marriage
một đám cưới không hợp pháp
illegal business
việc kinh doanh bất hợp pháp


/i'li:gəl/

tính từ
không hợp pháp, trái luật
an illegal marriage một đám cưới không hợp pháp

Related search result for "illegal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.