Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
zeus
zeus
[zju:s]
danh từ
(Zeus) (thần thoại,thần học) thần Dớt, thần vương


/zju:s/

danh từ
(Zeus) (thần thoại,thần học) thần Dớt, thần vương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "zeus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.