Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
zoic
zoic
['zouik]
tính từ
(địa lý,địa chất) hoá thạch


/'zouik/

tính từ
(địa lý,địa chất) có hoá thạch (đá, đất)

Related search result for "zoic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.