Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wishing
wishing
['wi∫iη]
danh từ
sự mong muốn, sự ao ước
sự chúc mừng; lời chúc tụng


/'wi i /

danh từ
sự mong muốn, sự ao ước
sự chúc mừng; lời chúc tụng

▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    wish want
Related search result for "wishing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.