Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wigging
wigging
['wigiη]
danh từ
(thông tục) sự chửi mắng thậm tệ
to give someone a good wigging
chửi mắng ai thậm tệ


/'wigi /

danh từ
(thông tục) sự chửi mắng thậm tệ
to give someone a good wigging chửi mắng ai thậm tệ

Related search result for "wigging"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.