Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vileness
vileness
['vailnis]
danh từ
tính chất cực kỳ ghê tởm
tính đê tiện, tính hèn hạ, tính đồi bại (về mặt đạo đức)
tính chất tồi, tính chất kém, tính chất không có giá trị, tính chất quá tệ (của hàng hoá)
(thông tục) tính chất cực kỳ xấu; tính chất rất khó chịu


/'vailnis/

danh từ
tính chất hèn hạ, tính chất đê hèn
tính chất thật là xấu, tính chất khó chịu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.