Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wickedness
wickedness
['wikidnis]
danh từ
tính chất đồi bại
tính chất độc ác
tính chất nguy hại
tính tinh quái
tính độc hại


/'wikidnis/

danh từ
tính chất đồi bại
tính chất độc ác
tính chất nguy hại
tính tinh quái
tính độc hại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.