Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ugliness
ugliness
['ʌglinis]
danh từ
tính xấu xí; tính khó chịu (khi nhìn, nghe thấy)
tính xấu xa, tính đáng sợ, tính gở; sự thù địch, sự đe doạ


/'ʌglinis/

danh từ
tính chất xấu, tính xấu xí
tính xấu xa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.