Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unquelled
unquelled
[,ʌn'kweld]
tính từ
không bị đàn áp, không được dẹp yên
không được nén lại, không được chế ngự


/' n'kweld/

tính từ
không bị đàn áp, không được dẹp yên
không được nén lại, không được chế ngự

Related search result for "unquelled"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.