Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
topper
topper
['tɔpə]
danh từ
kéo tỉa ngọn cây
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) mũ chóp cao (như) top-hat
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) áo khoác ngắn (của đàn bà)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người cừ nhất
(thương nghiệp) hàng bày mặt (quả... tốt, bày lên trên để làm mặt hàng)


/'tɔpə/

danh từ
kéo tỉa ngọn cây
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mũ đứng thành, mũ chóp cao
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) áo khoác ngắn (của đàn bà)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người cừ nhất
(thương nghiệp) hàng bày mặt (quả... tốt, bày lên trên để làm mặt hàng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "topper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.