Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tocsin
tocsin
['tɔksin]
danh từ
chuông báo động; tín hiệu báo động
sự báo động có nguy hiểm


/'tɔksin/

danh từ
chuông bao động
sự báo động bằng chuông

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tocsin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.