Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sneak-thief
sneak-thief
['sni:k'θi:f]
danh từ
kẻ cắp vặt, kẻ trộm (không dùng sức mạnh)


/'sni:kθi:f/

danh từ
kẻ cắp vặt (lấy đồ vật để gần cửa sổ, cửa ra vào), kẻ đánh cắp lén

Related search result for "sneak-thief"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.