Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ăn cướpverb
To rob
quan lại ăn cướp của dân the mandarins robbed the people
cuộc chiến tranh ăn cướp a predatory war
vừa ăn cướp vừa la làng, vừa đánh trống vừa ăn cướp Thief crying "Stop thief!"

[ăn cướp]
to rob; to deprive; to spoliate
Quan lại ăn cướp của dân
The mandarins robbed the people
Cuộc chiến tranh ăn cướp
A predatory war
Lũ ăn cướp
Gang of thugs; cutthroatsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.