Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slimy
slimy
['slaimi]
danh từ
(động vật) cá ngãng
(động vật) cá đìa
tính từ
nhầy nhụa; đầy nhớt, giống như nhớt, (thuộc) nhớt
(thông tục) nịnh nọt, luồn cúi, khúm núm, gian xảo


/'slaimi/

tính từ
có bùn, phủ đầy bùn, lấm bùn
trơ, nhớ nhầy, lầy nhầy, nhớt bẩn
luồn cuối, nịnh nọt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "slimy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.