Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sealery


/'si:ləri/

danh từ

nghề săn chó biển

nơi săn chó biển


Related search result for "sealery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.