Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sand-bed
sand-bed
['sænd'bed]
danh từ
lớp cát


/'sændbed/

danh từ
lớp cát

Related search result for "sand-bed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.