Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pressure-cooker
pressure-cooker
['pre∫ə'kukə]
danh từ
nồi dày đậy kín để nấu thức ăn nhanh dưới áp suất cao; nồi áp suất


/'preʃə,kukə/

danh từ
nồi nấu áp cao

Related search result for "pressure-cooker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.