Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cao ápnoun
High pressure
adj
như cao thế

[cao áp]
danh từ
High pressure
tính từ
như cao thếGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.