Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
huyết ápnoun
blood pressure

[huyết áp]
blood pressure
Huyết áp của người bệnh tăng / giảm
The patient's blood pressure is up/down
Máy đo huyết áp
SphygmomanometerGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.