Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poseur
poseur
[pou'zə:(r)]
danh từ, giống cái poseuse
người điệu bộ, người màu mè (như) poser


/pou'zə:/

danh từ
người điệu bộ, người màu mè

Related search result for "poseur"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.