Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poker-work
poker-work
['poukəwə:k]
danh từ
cách khắc nung (tranh trên gỗ, da..); các hoạ tiết được khắc nung


/'poukəwə:k/

danh từ
sự khắc nung (trên gỗ)

Related search result for "poker-work"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.