Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
patois
patois
['pætwɑ:]
danh từ, số nhiều patois
['pætwɑ:z]
thổ ngữ; tiếng địa phương


/'pætwɑ:/

danh từ
thổ ngữ địa phương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "patois"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.