Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parr
parr
[pɑ:]
danh từ, số nhiều parr, parrs
cá hồi con


/pɑ:/

danh từ
cá hồi con

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "parr"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.