Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
minimise
minimise
['minimaiz]
Cách viết khác:
minimize
['minimaiz]
ngoại động từ
giảm đến mức tối thiểu
đánh giá thấp


/'minimaiz/ (minimize) /'minimaiz/

ngoại động từ
giảm đến mức tối thiểu
đánh giá thấp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "minimise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.