Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hyperbolism
hyperbolism
[hai'pə:bəlizm]
danh từ
(văn học) phép ngoa dụ


/hai'pə:bəlizm/

danh từ
(văn học) phép ngoa dụ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.