Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overstate
overstate
[,ouvə'steit]
ngoại động từ
nói quá, cường điệu, phóng đại


/'ouvə'steit/

ngoại động từ
nói quá, cường điệu, phóng đại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "overstate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.