Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ludicrous

ludicrous
['lu:dikrəs]
tính từ
buồn cười, đáng cười, lố lăng, lố bịch


/'lu:dikrəs/

tính từ
buồn cười, đáng cười, lố lăng, lố bịch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ludicrous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.