Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jimp
jimp
[dʒimp]
tính từ (Ê-cốt)
mảnh dẻ, thanh thanh, dong dỏng
duyên dáng
nghèo nàn, ít ỏi


/dʤimp/

tính từ (Ớ-cốt)
mảnh dẻ, thanh thanh, dong dỏng
duyên dáng
nghèo nàn, ít ỏi

Related search result for "jimp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.