Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jam-up
jam-up
['dʒæm'ʌp]
danh từ
sự ùn lại, sự tắc nghẽn (người, xe cộ trên đường đi...)


/'dʤæmʌp/

danh từ
sự ùn lại, sự tắc nghẽn (người, xe cộ trên đường đi...)

Related search result for "jam-up"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.