Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ilia
ilia
Xem ilium


/'iliəm/

danh từ, số nhiều ilia
(giải phẫu) xương chậu

Related search result for "ilia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.