Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
horrid

horrid
['hɔrid]
tính từ
kinh khủng, kinh khiếp, dễ sợ
(thông tục) khó chịu; quá lắm
(thơ ca); (từ cổ,nghĩa cổ) lởm chởm


/'hɔrid/

tính từ
kinh khủng, kinh khiếp, dễ sợ
(thông tục) khó chịu; quá lắm
(thơ ca); (từ cổ,nghĩa cổ) lởm chởm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "horrid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.