Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
horrific
horrific
[hɔ'rifik]
tính từ
kinh khủng, khủng khiếp, ghê khiếp


/hɔ'rifik/

tính từ
kinh khủng, khủng khiếp, ghê khiếp

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.