Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gentleman

gentleman
['dʒentlmən]
danh từ
người đàn ông hào hoa phong nhã
to behave like a gentleman
cư xử ra người hào hoa phong nhã
(nói một cách lịch sự về về một người đàn ông)
there's a gentleman at the door
có một ông đang ở ngoài cửa
người cao sang, quyền quý
a country gentleman
một nhà quý tộc thôn quê
a gentleman farmer
một ông chủ trại thượng lưu (thuê người làm, chứ chẳng bao giờ phải làm lụng vất vả)
(số nhiều) một cách xưng hô lịch sự đối với đàn ông
Ladies and gentlemen!
Thưa quý bà quý ông!; Thưa quý vị!
Gentlemen of the jury !
Thưa quý vị quan toà!; Thưa hội đồng xét xử!
the gentleman in black velvet
con chuột chũi
gentleman of the long robe
quan toà, luật gia
gentleman of the road
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), người đi chào hàng
gentleman's agreement
lời hứa của người quân tử; lời hứa danh dự
gentleman's gentleman
người hầu phòng, người hầu
the old gentleman
(đùa cợt) ma vương


/'dʤentlmən/

danh từ
người hào hoa phong nhã
to behave like a gentleman cư xử ra người hào hoa phong nhã
người quý phái, người thượng lưu
người đàn ông
người không cần làm việc để kiếm sống (để có thu nhập hàng năm)
to lead a gentleman's life sống vào thu nhập hàng năm
(số nhiều) ông, ngài
ladies and fentlemen thưa quý bà, quý ông
(số nhiều) nhà vệ sinh đàn ông !gentlemant at large
(xem) large !the gentleman in black velvet
con chuột chũi !gentlemant in waiting
quan thị vệ !gentlemant of the cloth
thầy tu !gentleman of fortune
kẻ cướp
kẻ phiêu lưu mạo hiểm !gentleman of the long robe
quan toà, luật gia !gentleman of the road
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), người đi chào hàng !gentleman's agreement
lời hứa của người quân tử; lời hứa danh dự !gentleman's gentleman
người hầu phòng, người hầu !the old gentleman
(đùa cợt) ma vương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gentleman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.