Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gate-crasher


/'geit,kræʃə/

danh từ (từ lóng)
người chuồn vào cửa
khách không mời mà đến

Related search result for "gate-crasher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.