Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foppish
foppish
['fɔpi∫]
tính từ
công tử bột, thích chưng diện


/'fɔpiʃ/

tính từ
công tử bột, thích chưng diện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "foppish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.