Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
explainable
explainable
[iks'pleinəbl]
tính từ
có thể giải thích, có thể thanh minh


/iks'pleinəbl/

tính từ
có thể giảng, có thể giảng giải, có thể giải nghĩa
có thể giải thích, có thể thanh minh

Related search result for "explainable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.