Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unexplainable
unexplainable
[,ʌniks'pleinəbl]
tính từ
không thể giảng giải, không thể giải nghĩa
không thể giải thích, không thể thanh minh


/'ʌniks'pleinəbl/

tính từ
không cắt nghĩa được, không giải thích được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.