Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discus

discus
['diskəs]
danh từ, số nhiều disci
(thể dục,thể thao) đĩa
the discus cuộc thi ném dĩa


/'diskəs/

danh từ, số nhiều disci
(thể dục,thể thao) đĩa

Related search result for "discus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.