Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diamond-shaped
diamond-shaped
['daiəmən∫eipt]
tính từ
hình thoi


/'daiəmənʃeipt/

tính từ
hình thoi

Related search result for "diamond-shaped"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.