Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)[rô]
(đánh bài) diamond
Lá tám rô
The eight of diamonds
xem cá rô
Con rô cũng tiếc con riếc cũng muốn
A donkey between two bundles of haynoun
diamond
lá tám rô the eight of diamonds


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.