Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hột xoàn


[hột xoàn]
diamond
Hột xoàn thô
Rough diamond(tiếng địa phương) Diamond
Cửa hàng hột xoàn A diamond dealer's shop


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.