Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
defacation


/,di:fæl'keiʃn/

danh từ
sự tham ô, sự thụt két, sự biển thủ
số tiền tham ô, số tiền thụt két, số tiền biển thủ

Related search result for "defacation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.