Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
depiction
depiction
[,di'pik∫n]
danh từ
thuật vẽ, thuật hoạ
sự tả, sự miêu tả


/,di'pikʃn/

danh từ
thuật vẽ, hoạ
sự tả, sự miêu tả

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "depiction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.