Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
colossus
colossus
[kə'lɔses]
danh từ, số nhiều colossi
tượng khổng lồ
người khổng lồ, vật khổng lồ


/kə'lɔses/

danh từ, số nhiều colossi
tượng khổng lồ
người khổng lồ, vật khổng lồ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "colossus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.