Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
civet

civet
['sivit]
danh từ
(động vật học) con cầy hương ((cũng) civet cat)
chất xạ hương


/'sivit/

danh từ
(động vật học) con cầy hương ((cũng) civet cat)
chất xạ hương

Related search result for "civet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.