Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cubit
cubit
['kju:bit]
danh từ
Cubit (đơn vị đo chiều dài ngày xưa bằng 45 cm 72)


/'kju:bit/

danh từ
Cubit (đơn vị đo chiều dài ngày xưa bằng 45cm72)

Related search result for "cubit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.