Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
china-ware
china-ware
['t∫ainəweə]
danh từ
đồ sứ


/'tʃainəweə/

danh từ
đồ sứ

Related search result for "china-ware"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.