Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cast-off
cast-off
['kɑ:st'ɔ:f]
tính từ
không dùng được nữa, bỏ đi, bị hỏng vứt đi
danh từ
người vô dụng, người bỏ đi; vật vô dụng, vật bỏ đi


/'kɑ:st'ɔ:f/

tính từ
không dùng được nữa, bỏ đi, bị hỏng vứt đi

danh từ
người vô dụng, người bỏ đi; vật vô dụng, vật bỏ đi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cast-off"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.