Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carinate
carinate
['kærinei]
Cách viết khác:
carinated
['kærineitid]
tính từ
(sinh học) có đường sống, có gờCách viết khác : carinated

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "carinate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.